transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hinterland Logistics and Global Supply Chains

Författare och institution:
Rickard Bergqvist (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik)
Redaktör(er):
D-W. Song (-); P. Panayides (-)
Publicerad i:
Maritime Logistics – A Guide to Contemporary Shipping and Port Management, 2nd edition, s. 67-88
ISBN:
9780749472696
Antal sidor:
67-88
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Kogan Page
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Intermodal transport, hinterland transport, global supply chains
Postens nummer:
214813
Posten skapad:
2015-04-05 07:57
Posten ändrad:
2015-06-23 09:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007