transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metoder för att bedöma arbetsplats och arbetsuppgifter i relation till personens förmåga.

Författare och institution:
Kristina Holmgren (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Charlotte Wåhlin (-)
Publicerad i:
Återgång i arbete. Processer, bedömningar, åtgärder. (Red.) Kerstin Ekberg, Mona Eklund, Gunnel Hensing, s. 169-186
ISBN:
9789144078236
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
Postens nummer:
214803
Posten skapad:
2015-04-02 18:08
Posten ändrad:
2015-05-29 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007