transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En förglasad kropp eller ett förkroppsligat glas

Författare och institution:
Anna Ihr (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Personligt talat : biografiska perspektiv i humaniora / red. Maria Sjöberg, s. 333-342
ISBN:
978-91-7061-152-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
förglasning, cramp, Orkney, kremationsslagg
Postens nummer:
214787
Posten skapad:
2015-04-02 12:29
Posten ändrad:
2015-04-14 17:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007