transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hajar fick sina fiskar varma

Författare och institution:
Anna Ihr (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Alexandersson, Henrik, Andreeff, Alexander & Bünz, Annika (red.) Med hjärta och hjärna. En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh, s. 459-468
ISBN:
91-85245-57-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Institutionen för historiska studier
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
arkeologi, slagg, mateiral
Ytterligare information:
GOTARC Series A. Gothenburg Archaeological Studies, 1403-8293,Vol. 5.
Postens nummer:
214786
Posten skapad:
2015-04-02 12:25
Posten ändrad:
2015-04-21 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007