transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nurses' preventive work with patients who have cardiovascular disease

Författare och institution:
Eva-Lena Andersson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Sara Wallström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Euripoean Journal of Cardiovascular Nursing, 13 ( Suppl.1 April 2014 ) s. S42-S42 Meeting Abstract: P105
ISSN:
1474-5151
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Ytterligare information:
http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.ub.gu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=14&SID=Y2svB5Mo9z8pwTTIOZa&page=1&doc=1
Postens nummer:
214751
Posten skapad:
2015-04-01 17:15
Posten ändrad:
2015-04-14 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007