transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Active Surveillance for Low-risk Prostate Cancer: Developments to Date.

Författare och institution:
Chris H Bangma (-); Riccardo Valdagni (-); Peter R Carroll (-); Hein van Poppel (-); Laurence Klotz (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
European urology, 67 ( 4 ) s. 646-8
ISSN:
1873-7560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Postens nummer:
214671
Posten skapad:
2015-03-31 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007