transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Active Surveillance for Prostate Cancer: A Systematic Review of Clinicopathologic Variables and Biomarkers for Risk Stratification.

Författare och institution:
Stacy Loeb (-); Sophie M Bruinsma (-); Joseph Nicholson (-); Alberto Briganti (-); Tom Pickles (-); Yoshiyuki Kakehi (-); Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Monique J Roobol (-)
Publicerad i:
European urology, 67 ( 4 ) s. 619-626
ISSN:
1873-7560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Active surveillance (AS) is an important strategy to reduce prostate cancer overtreatment. However, the optimal criteria for eligibility and predictors of progression while on AS are debated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
214626
Posten skapad:
2015-03-31 11:27
Posten ändrad:
2015-05-22 14:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007