transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unifying fungi

Författare och institution:
R. Henrik Nilsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Science & Technology, ( 14 ) s. 204-206
ISSN:
2049-2391
E-ISSN:
2049-2405
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi) ->
Databaser
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Botanik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Medicinsk mikrobiologi
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Trädgårdsvetenskap/hortikultur
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Skogsvetenskap
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Markvetenskap ->
Markbiologi
Nyckelord:
plant pathogenic fungi ; plant pathology ; fungal diversity ; DNA barcoding ; moecular ecology
Postens nummer:
214615
Posten skapad:
2015-03-31 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007