transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Det var svårt att välja eftersom jag har två språk". Svenska bland flerspråkiga ungdomar i Europa.

Författare och institution:
Marie Rydenvald (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Lindström, Jan et al. (red.). Svenskans beskrivning 33 Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15-17 maj 2013., s. 417-426
ISBN:
978-951-51-0120-4
ISSN:
1795-4428
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
214592
Posten skapad:
2015-03-30 16:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007