transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Attitudes towards IT and use of LMS in Teacher Education: A Swedish case study.

Författare och institution:
Karin Ekman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Johan Lundin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Lars Svensson (-)
Publicerad i:
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference , s. 900-906
ISBN:
978-1-939797-13-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Postens nummer:
214590
Posten skapad:
2015-03-30 16:46
Posten ändrad:
2016-04-28 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007