transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad gör studenter med sina laptops? – en explorativ studie.

Författare och institution:
Linda Nordström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Johan Lundin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Lärare i den uppkopplade skolan ,
ISBN:
9789140687159
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Postens nummer:
214584
Posten skapad:
2015-03-30 16:34
Posten ändrad:
2015-03-31 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007