transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Log timber education in Sweden. National assessment

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Hantverkslaboratoriet - Nationellt Centrum för Kulturmiljövårdens Hantverk)
Publicerad i:
PROLOG. Project report Nordplus Horizontal,
Antal sidor:
20
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Mariestad
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad ->
Byggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Log timber education
Postens nummer:
214581
Posten skapad:
2015-03-30 16:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007