transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development for the Global Public Good: Discussion Points

Författare och institution:
Jan Aart Scholte (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Global Common Good: Intercultural Perspectives on a Just and Ecological Transformation (eds Michael Reder, Verena Risse, Katharina Hirschbrunn, Georg Stoll), s. 237-40
ISBN:
978-3-593-50318-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Campus Verlag
Förlagsort:
Frankfurt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Nyckelord:
development, global ethics
Postens nummer:
214540
Posten skapad:
2015-03-30 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007