transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Craft Laboratory

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Hantverkslaboratoriet - Nationellt Centrum för Kulturmiljövårdens Hantverk)
Publicerad i:
Arts & Crafts & Design, s. 90-93
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
214529
Posten skapad:
2015-03-30 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007