transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘Understanding India’s new political economy: A great transformation?’

Författare och institution:
Patrik Oskarsson (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Commonwealth & Comparative Politics, 52 ( 4 ) s. 577-578
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Postens nummer:
214519
Posten skapad:
2015-03-30 11:09
Posten ändrad:
2015-03-31 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007