transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Byggnaden som kunskapskälla

Författare och institution:
Gunnar Almevik (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Fråga Föremålen. Red. Anna Maria Forssberg & Karin Sennefeldt. , s. 71-88
ISBN:
978-91-44-08980-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna handbok beskriver historiker, arkeologer, etnologer, konstvetare, vetenskapshistoriker, ekonomhistoriker, litteraturvetare och museiintendenter de många olika sätt man kan arbeta med materiell kultur på. Människans historia är också föremålens historia. Vi har skapat allt från enkla bruksföremål till avancerade industritillverkade apparater. Föremålen är inte bara praktiska hjälpmedel utan även uttryck för status och identitet. Men det är inte bara vi människor som format föremålen, föremålen har också format oss. Under senare år har historiskt inriktade forskare blivit alltmer intresserade av materiell kultur – både på ett teoretiskt och empiriskt plan. Denna nya källkategori leder till nya utmaningar för forskaren. Vilka frågor kan man ställa med hjälp av föremål? Vad kan föremål berätta som inte en text kan? Var hittar man historiska föremål? Boken behandlar mötet med det materiella, vilken roll föremål har spelat i konsumtionen, vilken logik som har styrt samlande av föremål samt hur föremål har varit del i att skapa vår verklighet. Dessutom innehåller den en praktisk vägledning till hur man undersöker föremål steg-för-steg och en presentation av Sveriges museer och deras samlingar. Fråga föremålen är främst avsedd som kurslitteratur i humanistiska ämnen vid universitet och högskolor där man arbetar med materiell kultur. Boken är också användbar för alla som arbetar i museivärlden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Metodik, Bebyggelsehistorisk forskning, Byggnadsundersökning. Byggnadsdokumentation, Byggnadshistoria
Postens nummer:
214513
Posten skapad:
2015-03-30 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007