transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction: Circulating Stuff through Second-hand, Vintage and Retro Markets

Författare och institution:
Staffan Appelgren (Institutionen för globala studier, socialantropologi); Anna Bohlin (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 7 ( 1 ) s. 3-11
ISSN:
2000-1525
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
second-hand, circulation, material culture, retro, vintage, markets
Postens nummer:
214487
Posten skapad:
2015-03-29 21:43
Posten ändrad:
2015-03-31 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007