transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anti-paternalism and Public Health Policy

Författare och institution:
Sandra Lindgren (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Tidskrift för politisk filosofi, 2010 ( 03 ) s. 39-51
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Paternalism Anti-paternalism Avhandling
Postens nummer:
214474
Posten skapad:
2015-03-28 22:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007