transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimization approach for the simultaneous reconstruction of the dielectric permittivity and magnetic permeability functions from limited observations

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); M. Cristofol (-); K. Niinimaki (-)
Publicerad i:
Inverse Problems and Imaging, 9 ( 1 ) s. 1-25
ISSN:
1930-8337
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We consider the inverse problem of the simultaneous reconstruction of the dielectric permittivity and magnetic permeability functions of the Maxwell's system in 3D with limited boundary observations of the electric field. The theoretical stability for the problem is provided by the Carleman estimates. For the numerical computations the problem is formulated as an optimization problem and hybrid finite element/difference method is used to solve the parameter identification problem.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Maxwell, time-dependent inverse problem, finite element method, coefficient inverse problem, optimization
Postens nummer:
214374
Posten skapad:
2015-03-26 15:30
Posten ändrad:
2016-06-27 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007