transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Valid and efficient manual estimates of intracranial volume from magnetic resonance images

Författare och institution:
Niklas Klasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Erik Olsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Carl Eckerström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Helge Malmgren (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
BMC Medical Imaging, 15 s. Art. no. 5
ISSN:
1471-2342
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Background: Manual segmentations of the whole intracranial vault in high-resolution magnetic resonance images are often regarded as very time-consuming. Therefore it is common to only segment a few linearly spaced intracranial areas to estimate the whole volume. The purpose of the present study was to evaluate how the validity of intracranial volume estimates is affected by the chosen interpolation method, orientation of the intracranial areas and the linear spacing between them. Methods: Intracranial volumes were manually segmented on 62 participants from the Gothenburg MCI study using 1.5 T, T-1-weighted magnetic resonance images. Estimates of the intracranial volumes were then derived using subsamples of linearly spaced coronal, sagittal or transversal intracranial areas from the same volumes. The subsamples of intracranial areas were interpolated into volume estimates by three different interpolation methods. The linear spacing between the intracranial areas ranged from 2 to 50 mm and the validity of the estimates was determined by comparison with the entire intracranial volumes. Results: A progressive decrease in intra-class correlation and an increase in percentage error could be seen with increased linear spacing between intracranial areas. With small linear spacing (<= 15 mm), orientation of the intracranial areas and interpolation method had negligible effects on the validity. With larger linear spacing, the best validity was achieved using cubic spline interpolation with either coronal or sagittal intracranial areas. Even at a linear spacing of 50 mm, cubic spline interpolation on either coronal or sagittal intracranial areas had a mean absolute agreement intra-class correlation with the entire intracranial volumes above 0.97. Conclusion: Cubic spline interpolation in combination with linearly spaced sagittal or coronal intracranial areas overall resulted in the most valid and robust estimates of intracranial volume. Using this method, valid ICV estimates could be obtained in less than five minutes per patient.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
Nyckelord:
Intracranial volume, Manual estimation, Magnetic resonance imaging, Validity
Postens nummer:
214370
Posten skapad:
2015-03-26 14:35
Posten ändrad:
2015-06-29 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007