transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A 9-Year Prospective Population-Based Study on the Association Between the APOE*E4 Allele and Late-Life Depression in Sweden

Författare och institution:
Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Margda Waern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); P Duberstein (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Anne Börjesson-Hanson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Svante Östling (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Xinxin Guo (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Deborah Gustafson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Pia Gudmundsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Thomas Marlow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Silke Kern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Biological Psychiatry, 78 ( 10 ) s. 730–736
ISSN:
0006-3223
E-ISSN:
1873-2402
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Apolipoprotein ε4 (APOE*E4) allele; Dementia; Depression; Older adults; Population-based study; Prospective
Postens nummer:
214344
Posten skapad:
2015-03-26 10:13
Posten ändrad:
2015-11-17 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007