transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lifestyle behavior pattern is associated with different levels of risk for incident dementia and Alzheimer's disease: the Cache County study.

Författare och institution:
MC Norton (-); J Dew (-); H Smith (-); E Fauth (-); JC Breitner (-); J Tschanz (-); H Wengreen (-); J Welsh-Bohmer (-); Cache County Investigators (-); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Journal of The American Geriatrics Society, 60 ( 3 ) s. 405-12
ISSN:
0002-8614
E-ISSN:
1532-5415
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
214334
Posten skapad:
2015-03-26 09:25
Posten ändrad:
2015-05-04 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007