transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neoplasia in the colorectal specimens of patients with ulcerative colitis and ileal pouch-anal anastomosis - need for routine surveillance?

Författare och institution:
Mattias Block (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Lars Börjesson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Roger Willén (-); Jonas Bengtson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Elisabet Lindholm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Hans Brevinge (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Pushpa Saksena (-)
Publicerad i:
Scandinavian journal of gastroenterology, 50 ( 5 ) s. 528-35
ISSN:
1502-7708
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Patients who undergo ileal pouch-anal anastomosis (IPAA) after colectomy for ulcerative colitis (UC) occasionally have neoplasia in the IPAA. Patients with evidence of dysplasia or carcinoma in the colorectal specimen may have an increased risk of such neoplasia. A surveillance program has been suggested. The aims of this study were to evaluate the outcomes of surveillance of a large patient cohort, and to investigate the prevalences of neoplasia in the ileal pouch mucosa and in the anal transitional zone (ATZ).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
214331
Posten skapad:
2015-03-26 09:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007