transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Achievement goal theory: Relations between teacher, classroom and students’ self when exposed to subcultural disciplines at the Swedish upper-secondary school

Författare och institution:
Anna-Carin Jonsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
ECER (the European Conference on Educational Research) 2-5 Sep, 2014, Porto, Portugal.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Achievement goal, Education
Postens nummer:
214277
Posten skapad:
2015-03-25 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007