transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Five-Year Outcomes After Laparoscopic Gastric Bypass and Laparoscopic Duodenal Switch in Patients With Body Mass Index of 50 to 60: A Randomized Clinical Trial.

Författare och institution:
Hilde Risstad (-); Torgeir T Søvik (-); My Engström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Erlend T Aasheim (-); Morten W Fagerland (-); Monika Fagevik Olsén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Jon A Kristinsson (-); Carel W le Roux (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Thomas Bøhmer (-); Kåre I Birkeland (-); Tom Mala (-); Torsten Olbers (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning)
Publicerad i:
JAMA surgery, 150 ( 4 ) s. 352-361
ISSN:
2168-6262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is no consensus as to which bariatric procedure is preferred to reduce weight and improve health in patients with a body mass index higher than 50.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
214231
Posten skapad:
2015-03-24 14:17
Posten ändrad:
2015-05-19 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007