transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regularity in the Boltzmann equation and the Radon transform

Författare och institution:
Bernt Wennberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Comm. Partial Differential Equations, 19 ( 11-12 ) s. 2057-2074
ISSN:
0360-5302
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
21417
Posten skapad:
2006-08-25 10:43
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007