transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från meningspotential till situerad betydelse: ordbetydelseförhandling i forumdiskussioner på webben

Författare och institution:
Jenny Myrendal (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Nye medier: Sprogbrug, data og metode, Rathje, Marianne (red), NoSSinK-symposium, Köpenhamn 11-12 april 2013, Sprognaevnets konferenceserie ( 4 ) s. 43-65
ISBN:
978-87-89410-60-9
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Dansk Sprognaevn
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
CMC, dialog, interaktion
Postens nummer:
214164
Posten skapad:
2015-03-23 12:51
Posten ändrad:
2015-09-16 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007