transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Complaints about cheating and accountability: Preschool children's interaktion while playing board games.

Författare och institution:
Magnus Karlsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Marie Wrethander (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presenterat vid NERA conference (Nordic Educational Research Association) 4-6 mars, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
214160
Posten skapad:
2015-03-23 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007