transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A compactness result for generalized Radon transforms

Författare och institution:
Patrick Gérard (-); François Golse (-); Bernt Wennberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Math. Res. Lett., 3 ( 4 ) s. 491-497
ISSN:
1073-2780
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
21414
Posten skapad:
2006-08-25 11:15
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007