transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

8-Bromination of 2,6,9-trisubstituted purines with pyridinium tribromide

Författare och institution:
David Bliman (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Mariell Pettersson (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Mattias Bood (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Morten Grøtli (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Tetrahedron Letters, 55 ( 18 ) s. 2929-2931
ISSN:
0040-4039
E-ISSN:
1359-8562
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Elsevier Ltd
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
2,6,9-Trisubstituted purines are brominated in high yields using pyridinium tribromide as the brominating reagent. This procedure works excellently for electron-rich purines having electron-donating substituents at the 2- and 6-positions. The use of pyridinium tribromide, a crystalline alternative to elemental bromine, improves the bromination procedure for this type of substrate as the reagent is easy to handle and the work-up and purification procedures are simplified.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
Bromination, Halogenation, Purines, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium tribromide, bromine derivative, purine derivative, reagent, unclassified drug, article, column chromatography, electron, purification, room temperature
Postens nummer:
214138
Posten skapad:
2015-03-23 08:54
Posten ändrad:
2015-04-07 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007