transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Large-scale Assessment for Learning - a collaborative approach

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
37th Language Testing Research Colloquium; Toronto, Canada, 18-20 March,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
language testing and assessment, large-scale, assessment for and of learning, validity, collaboration
Postens nummer:
214137
Posten skapad:
2015-03-21 18:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007