transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plasma amyloid-β and risk of Alzheimer's disease in the Framingham Heart Study.

Författare och institution:
V Chouraki (-); A Beiser (-); L Younkin (-); SR Preis (-); G Weinstein (-); O Hansson (-); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); JC Lambert (-); R Au (-); L Launer (-); PA Wolf (-); S Younkin (-); S Seshadri (-)
Publicerad i:
Alzheimer's & Dementia, 11 ( 3 ) s. 249–257.e1
ISSN:
1552-5260
E-ISSN:
1552-5279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: Plasma amyloid-β (Aβ) peptide levels have been examined as a low-cost accessible marker for risk of incident Alzheimer's disease (AD) and dementia, but results have varied between studies. We reassessed these associations in one of the largest, prospective, community-based studies to date. METHODS: A total of 2189 dementia-free, Framingham Study participants aged >60 years (mean age, 72 ± 8 years; 56% women) had plasma Aβ1-42 and Aβ1-40 measured and were followed prospectively (mean, 7.6 ± 3.0 years) for dementia/AD. RESULTS: Increased plasma Aβ1-42 levels were associated with lower risk of dementia (Aβ1-42: hazard ratio [HR] = 0.80 [0.71‒0.90], P < .001; Aβ1-42-to-Aβ1-40 ratio: HR = 0.86 [0.76‒0.98], P = .027) and AD (Aβ1-42: HR = 0.79 [0.69‒0.90], P < .001; Aβ1-42-to-Aβ1-40 ratio: HR = 0.83 [0.72‒0.96], P = .012). CONCLUSION: Our results suggest that lower plasma Aβ levels are associated with risk of incident AD and dementia. They encourage further evaluation of plasma Aβ levels as a biomarker for risk of developing clinical AD and dementia. Copyright © 2014 The Alzheimer's Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
Nyckelord:
Aβ peptides; Epidemiology; Framingham Heart Study; Incident Alzheimer's disease; Incident dementia; Meta-analysis; Plasma biomarker
Postens nummer:
214088
Posten skapad:
2015-03-20 10:20
Posten ändrad:
2015-05-26 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007