transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The geometry of binary collisions and generalized Radon transforms

Författare och institution:
Bernt Wennberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Arch. Rational Mech. Anal., 139 ( 3 ) s. 291-302
ISSN:
0003-9527
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
21407
Posten skapad:
2006-08-25 10:43
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007