transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Entropy dissipation and long-range interactions

Författare och institution:
R. Alexandre (-); L. Desvillettes (-); C. Villani (-); Bernt Wennberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Arch. Ration. Mech. Anal., 152 ( 4 ) s. 327-355
ISSN:
0003-9527
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
21403
Posten skapad:
2006-12-20 13:27
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007