transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Narkolepsi--ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet. Pandemrixvaccination ledde till fler insjuknanden bland barn och ungdomar.

Narkolepsi--ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet. Pandemrixvaccination ledde till fler insjuknanden bland barn och ungdomar.

Författare och institution:
Tove Hallböök (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Attila Azakacs (-); Fatima Bialek (-); Nils Feltelius (-); Anne-Marie Landtblom (-); Kristina Malmgren (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 111 ( 41 ) s. 1770-3
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
214029
Posten skapad:
2015-03-19 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007