transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A recursive Monte Carlo method for the Boltzmann equation in the Maxwellian case

Författare och institution:
Lorenzo Pareschi (-); Bernt Wennberg (Institutionen för matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Monte Carlo Methods Appl., 7 ( 3-4 ) s. 349-357
ISSN:
0929-9629
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Postens nummer:
21401
Posten skapad:
2006-08-25 11:15
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007