transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den hydrografiska resan 1877: expeditionen ger kunskap om dagens klimatförändringar

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper); Victor Veiderpass (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
HAVET 1888, s. 19-21
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I slutet av 1800-talet startade en omfattande kartläggning av haven runt Sverige. Fredrik Laurentz Ekman, också kallad för den svenska hydrografins fader, initierade en kartläggning av vattnets temperatur och salthalt från Skagerrak till Bottenviken. En jämförelse med dagens situation ger oss viktig kunskap om hur den klimatrelaterade miljön i havet har varierat.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Nyckelord:
Klimat, Östersjön, temperatur, salthalt
Postens nummer:
213961
Posten skapad:
2015-03-17 15:32
Posten ändrad:
2015-05-27 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007