transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lattice points on circles and discrete velocity models for the Boltzmann equation

Författare och institution:
Laura Fainsilber (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Pär Kurlberg (-); Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
SIAM J. Math. Anal, 37 ( 6 ) s. 1903-1922
ISSN:
0036-1410
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
21395
Posten skapad:
2006-08-25 11:15
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007