transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Susceptibility of environmental strains of Rhizobium radiobacter to antimicrobial agents

Författare och institution:
S. Mihaylova (-); N. Genov (-); Edward R.B. Moore (Institutionen för biomedicin)
Publicerad i:
World Applied Sciences Journal, 31 ( 5 ) s. 859-862
ISSN:
1818-4952
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
International Digital Organization for Scientific Information
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of the present study was to evaluate the in vitro activities of antimicrobial agents against Rhizobium radiobacter strains, in order to identify the most effective antibiotics for the elimination and control of this bacterium from different biological systems. Carbenicillin, imipenem, meropenem, gentamicin, amikacin, polymyxin B, ciprofloxacin and levofloxacin were determined to be applicable for transformation of the plants with these bacteria. Carbenicillin, carbapenems and fluoroquinolones would be suggested for treatment of human infections. © IDOSI Publications, 2014.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Antibiotics, Human infections, Rhizobium radiobacter, Transformation
Postens nummer:
213903
Posten skapad:
2015-03-17 08:26
Posten ändrad:
2015-04-23 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007