transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Population-based waist circumference and waist-to-height ratio reference values in preschool children.

Författare och institution:
Josefine Roswall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Stefan Bergman (-); Gerd Almqvist-Tangen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bernt Alm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Aimon Niklasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Andreas F M Nierop (-); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 98 ( 10 ) s. 1632-6
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To establish new reference values for measurements of waist circumference and waist-to-height ratio in preschool children.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Age Distribution, Body Height, Body Mass Index, Body Weights and Measures, standards, Child, Preschool, Cross-Sectional Studies, Female, Humans, Infant, Infant, Newborn, Male, Obesity, diagnosis, epidemiology, Overweight, diagnosis, epidemiology, Prevalence, Reference Values, Sex Distribution, Sweden, Waist Circumference
Postens nummer:
213894
Posten skapad:
2015-03-16 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007