transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Updated Swedish advice on reducing the risk of sudden infant death syndrome.

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Kerstin Nordstrand (-); Bernt Alm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Per Möllborg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anna Öhman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anita Berlin (-); Miriam Katz-Salamon (-); Hugo Lagercrantz (-)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 104 ( 5 ) s. 444-448
ISSN:
1651-2227
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper reviews updated advice and factual material from the Swedish National Board of Health and Welfare on reducing the risk of Sudden Infant Death Syndrome. Issues covered by the guidance for parents and healthcare professionals include sleeping positions, smoking, breastfeeding, bed sharing and using pacifiers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
213893
Posten skapad:
2015-03-16 16:08
Posten ändrad:
2015-04-23 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007