transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The growth hormone receptor exon 3-deleted/full-length polymorphism and response to growth hormone therapy in prepubertal idiopathic short children.

Författare och institution:
Gunnel Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Camilla A M Glad (Institutionen för medicin); B Jonsson (-); Gudmundur Johannsson (Institutionen för medicin); Kerstin Albertsson-Wikland (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Growth Hormone & IGF Research, 25 ( 3 ) s. 127-135
ISSN:
1096-6374
E-ISSN:
1532-2238
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The primary aim of the study was to evaluate d3-GHR as a possible cause of increased GH sensitivity in children with delayed infancy-childhood transition (DICT). The secondary aim was to investigate the impact of the GHR exon 3 deleted/full-length (d3/fl) polymorphism on GH treatment response in prepubertal children classified as having idiopathic short stature (ISS).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Growth hormone treatment, Prepubertal children, Growth hormone receptor, Exon 3 deletion, Idiopathic short stature
Postens nummer:
213892
Posten skapad:
2015-03-16 16:03
Posten ändrad:
2015-06-29 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007