transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Renal denervation in treatment-resistant hypertension-Oslo RDN, Symplicity HTN-3 and INSPiRED randomized trials

Författare och institution:
S. E. Kjeldsen (-); K. Narkiewicz (-); S. Oparil (-); Thomas Hedner (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Blood Pressure, 23 ( 3 ) s. 135-137
ISSN:
0803-7051
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Informa Healthcare
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
antihypertensive agent, ablation therapy, antihypertensive therapy, blood pressure, blood pressure monitoring, drug blood level, follow up, human, impedance cardiography, kidney denervation, medication compliance, priority journal, randomized controlled trial (topic), resistant hypertension, review, sympathetic nerve
Postens nummer:
213888
Posten skapad:
2015-03-16 15:40
Posten ändrad:
2015-04-23 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007