transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organizing for school sucess - results from a process oriented comparative case study

Paper presented at NERA Conference 4-6 March, Gothenburg

Författare och institution:
Maria Jarl (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Klas Andersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Abstract book NERA Conference 4-6 March 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
educationa effectiveness research, school success
Postens nummer:
213872
Posten skapad:
2015-03-16 14:23
Posten ändrad:
2015-03-16 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007