transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detection of major diarrheagenic bacterial pathogens by multiplex PCR panels

Författare och institution:
Åsa Sjöling (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Leila Sadeghipoorjahromi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Daniel Novak (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Joshua Tobias (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Microbiological Research, 172 s. 34-40
ISSN:
0944-5013
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Diarrheal diseases remain a major threat to the youngest population in low- and middle-income countries. The main bacterial pathogens causing diarrhea are diarrheagenic Escherichia coli (DEC) that consists of enteroaggregative (EAEC), enteropathogenic (EPEC), enterotoxigenic (ETEC), enterohemorrhagic EHEC and enteroinvasive E. coli (EIEC), Salmonella, Shigella spp. (S. dysenteria, S. sonnei, S. flexneri) Campylobacter (C. coli, C. jejuni), Vibrio (V. vulnificus, V. parahaemolyticusm, V. cholerae), Yersinia enterocolitica and Aeromonas hydrophila. The aim of this study was to set up rapid multiplex PCR (mPCR) panels to identify these diarrheagenic pathogens based on their specific virulence genes. Primers against specific target genes were combined into three mPCR panels: one for diarrheal E. coli, one for pathogens causing mainly bloody diarrhea, and the third for the remaining pathogens. The panels were tested against a set of stool samples from Swedish children with diarrhea and controls and the analysis identified bacterial pathogens in 14/54 (26%) of the samples. These results show that our three developed mPCR panels can detect main bacterial diarrheagenic pathogens in clinical samples.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Klinisk bakteriologi
Nyckelord:
Diarrheagenic pathogens; Human; Multiplex PCR
Postens nummer:
213846
Posten skapad:
2015-03-16 13:35
Posten ändrad:
2015-05-27 08:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007