transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kandooshi no tasoosei o meguru koosatsu - Nichidoku taishoo o rei ni

Multilayeredness in interjections - A comparision of German and Japanese

Författare och institution:
Paul Cibulka (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Kandooshi no gengogaku [Linguistic Features of Interjections] / edited by Kenji Tomosada, s. 239-251
ISBN:
978-48-94-76612-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Hituzi Shobo
Förlagsort:
Tokyo
Publiceringsår:
2015
Språk:
japanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Postens nummer:
213829
Posten skapad:
2015-03-16 12:50
Posten ändrad:
2016-05-11 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007