transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Niehoff

Författare och institution:
Hans Klotz (-); Paul Peeters (Högskolan för scen och musik & Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Libin, Laurence (ed.), The Grove Dictionary of Musical Instruments, vol. III, s. 597-598
ISBN:
978-0-19-974339-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford, NY
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Organ building, organ building history, 16th-17th C, Germany, Netherlands, Belgium, Luxemburg, Brabant, orgelbygge, Tyskland, Nederländerna, Belgien
Postens nummer:
213790
Posten skapad:
2015-03-15 10:23
Posten ändrad:
2015-04-30 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007