transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Äldre personer i riskzon – Hälsofrämjande åtgärder för hemmaboende äldre personer är verksamma.

Författare och institution:
Susanne Gustafsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap))
Publicerad i:
Nationell nätverksträff om hälsofrämjande och förebyggande hembesök, Tylösand, Sverige, 9-10 okt. 2013.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
Nyckelord:
Hälsofrämjande, RCT, Äldre personer
Postens nummer:
213756
Posten skapad:
2015-03-13 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007