transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inherited 15q24 microdeletion syndrome in twins and their father with phenotypic variability

Författare och institution:
L. Samuelsson (-); T. Zagoras (-); Maria Hafström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
European Journal of Medical Genetics, 58 ( 2 ) s. 111-115
ISSN:
1769-7212
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
Nyckelord:
Chromosome deletion; Chromosome disorders; Chromosomes human pair 15; Intellectual disability; Microarray analysis
Postens nummer:
213696
Posten skapad:
2015-03-11 15:50
Posten ändrad:
2015-03-11 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007