transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biomarkers in frontotemporal dementia

Författare och institution:
J. D. Rohrer (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Biomarkers in Medicine, 8 ( 4 ) s. 519-521
ISSN:
1752-0363
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlag:
Future Medicine Ltd.
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
C9orf72, frontotemporal dementia, FUS, progranulin, tau, TDP-43, biological marker, interleukin 6, TAR DNA binding protein, tau protein, tumor necrosis factor alpha, DNA binding protein, GRN protein, human, protein TDP-43, RNA binding protein, signal peptide, brain atrophy, C9orf72 gene, disease course, disease severity, gene, gene mutation, genetic association, GRN gene, human, MAPT gene, marker gene, molecular pathology, nuclear magnetic resonance imaging, prediction, protein cerebrospinal fluid level, review, blood, cerebrospinal fluid, metabolism, pathology, Biological Markers, DNA-Binding Proteins, Humans, Intercellular Signaling Peptides and Proteins, RNA-Binding Protein FUS, tau Proteins
Postens nummer:
213678
Posten skapad:
2015-03-11 13:41
Posten ändrad:
2015-03-11 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007